Eksamenspodden

#6 Historie: Den kalde krigen

April 18, 2019

Den kalde krigen handler om den spente situasjoen som oppstod mellom de to supermaktene Sovjetunionen og USA etter andre verdenskrig. Viktige spørsmål her er hva den kalde krigen innebærer og årsakene til at Europa ble delt; hvordan Sovjetunionen utøver makt i Øst-Europa og hvordan USA bruker Marshallhjelpen og NATO i Vest-Europa. Videre er viktig å forstå hvordan den kalde krigen spres fra Europa, først til Asia også til Latin-Amerika. Til slutt er viktige spørsmål under den kalde krigen på 1970-tallet problemene knyttet til nedrustning og Helsingforsavtalen.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App