Eksamenspodden
#10 Historie: Antikken

#10 Historie: Antikken

May 16, 2019

Antikken strekker seg fra ca 800 f.Kr. til ca 500 e.Kr. Den kjennetegnes ved at gresk og romersk kultur; filosofi, språk, arkitektur, styresett og kunst preget Middelhavsområdet. Perioden starter med framveksten av den greske bystaten, polis, og avsluttes med Vest-Romerrikets fall. Utviklingen av demokratiet i Aten er særlig viktig.

#9 Historie: Norsk middelalder

#9 Historie: Norsk middelalder

May 9, 2019

I norsk middelalder skal vi fokusere på byggingen av den norske middelalderstaten og svartedauden. Videre må du fokusere på epokeinndelingen av norsk middelalder. Tidlig middelalder (1030 - 1240), høymiddelalder (1240 - 1350) og seinmiddelalder (1350 - 1537). Den norske middelalderstaten fant formelt sin form på 1200-tallet, men du må kunne redegjøre for utviklingen av viktige "byggeklosser" i statsdannelsen helt fra rikssamlingsfasen ca 900 - 1030). Slike byggeklosser er for eksempel lovgivnings- og domsmyndighet, utviklingen av kongemakten, statens inntekter, forsvar og kirkens utvikling og rolle i statsbyggingen

#8 Historie: Middelalderen

#8 Historie: Middelalderen

May 2, 2019

Middelalderen er epoken mellom antikkken og renessansen. Den strekker seg fra ca 500- 1500-tallet. Vi deler denne perioden i tre faser: tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder. Framveksten av føydalsamfunnet, kristendommen og statene i Europa er viktige tema i Middelalderen.

#7 Historie: Etterkrigstiden i Norge

#7 Historie: Etterkrigstiden i Norge

April 25, 2019

I norsk etterkrigstid er det særlig gjenoppbyggingen av Norge etter krigen og utbyggingen av velferdsstaten som er viktige tema. Politisk er det viktig å merke seg statens rolle i denne prosessen, den gradvise oppbyggingen av velferdsstaten, kvinnekamp, høyrebølge og årsaker til innvandringen. Økonomisk må du merke deg endringer i primærnæringene (jordbruk og fiske), virkningene olje- og gasssektoren har hatt på det norske samfunnet og miljøspørsmål. 

#6 Historie: Den kalde krigen

#6 Historie: Den kalde krigen

April 18, 2019

Den kalde krigen handler om den spente situasjoen som oppstod mellom de to supermaktene Sovjetunionen og USA etter andre verdenskrig. Viktige spørsmål her er hva den kalde krigen innebærer og årsakene til at Europa ble delt; hvordan Sovjetunionen utøver makt i Øst-Europa og hvordan USA bruker Marshallhjelpen og NATO i Vest-Europa. Videre er viktig å forstå hvordan den kalde krigen spres fra Europa, først til Asia også til Latin-Amerika. Til slutt er viktige spørsmål under den kalde krigen på 1970-tallet problemene knyttet til nedrustning og Helsingforsavtalen.

#5 Historie: Årsakene til andre verdenskrig

#5 Historie: Årsakene til andre verdenskrig

April 11, 2019

Når vi skal forklare hvorfor andre verdenskrig brøt ut er det viktig å ha fokus på de aggressive diktaturene Tyskland, Japan og Italia som er viktige aktører. Bakenforliggende årsaker som depresjonen og den ydmykende Versailles-tarktaten er også viktig. Til slutt må du få krigen til å bryte ut gjennom en rekke hendelser som ender med at Japan okkuperer Kina og Tyskland angriper Polen.

#4 Historie: Den norske arbeiderbevegelsen

#4 Historie: Den norske arbeiderbevegelsen

April 3, 2019

Den norske arbeiderbevegelsen består av et politisk parti: Arbeiderpartiet og arbeidstakerorganisasjonen LO (Landsorganisasjonen). Arbeiderpartiet stiftes i 1887 og LO i 1899. Viktige tema når det gjelder arbeiderbevegelsen prosessen rundt hva som skal være bevegelsens ideologiske grunnlag, Arbeiderpartiets vei til regjeringsmakt og hvilken politikk partiet møter den depresjonen i 30-åra med.

#3 Historie: Den russiske revolusjon

#3 Historie: Den russiske revolusjon

March 28, 2019

Den russiske revolusjonen er egentlig tre revolusjoner. Det vi kaller den russiske revolusjonen er den siste av de tre og kom i november 1917. Dette er den første kommunistiske revolusjon og den resulterer i et kommunistisk, totalitært styre i Stalins Sovjetunionen

#2 Historie: Nazismens fremmarsj
#1 Historie: Versaillestraktaten

#1 Historie: Versaillestraktaten

March 18, 2019

Fredsavtalen som ble inngått etter første verdenskrig kalles Versaillestraktaten. Det er viktig å forstå hvordan seierherrene, særlig Frankrike og Storbritannia dikterer en fred for taperne, som særlig er Tyskland. Legg merke til de harde betingelsene Tyskland fikk og grenseendringene i Europa. Dokumentaren til venstre handler om dette. Versaillesfreden, som skulle hindre alle fremtidige kriger, la dermed grunnlaget for den neste krigen - andre verdenskrig.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App